Skip to content Skip to footer

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Grupo Operativo de Innovación del Aguacate. Mejora de la productividad del Aguacate en Málaga, Cádiz, Comunidad Valencia y Canarias
Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

Són molts i variats els valors que es pretenen promoure des d’aquest Grup Operatiu. És molt necessari que un projecte amb tal envergadura i gran projecció, compte amb uns bons principis. El desenvolupament sostenible i les bones pràctiques ambientals en l’agricultura és un d’aquests valors que es pretén fomentar amb aquest projecte. 

Igualment, és primordial que es produïsca un transvasament de la informació que es genere i una bona difusió d’aquesta, des del punt de vista de divulgació tècnica. 

Fomentar la comunicació interna, sinergies i experiències de cooperació entre els diferents agents que participen en el desenvolupament del projecte és un altre dels pilars fonamentals d’aquest treball, alhora que s’ofereixen diferents òptiques d’un mateix estudi, ja que s’adapten a cadascun dels implicats en aquesta. 

Es tracta per tant d’una manera de conjuminar una sèrie de valors des del punt de vista  econòmic, científic, agronòmic i ambiental que ajuden i donen suport a tot el projecte que s’està desenvolupant.

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Grupo Operativo de Innovación del Aguacate. Mejora de la productividad del Aguacate en Málaga, Cádiz, Comunidad Valencia y Canarias
Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

Són molts i variats els valors que es pretenen promoure des d’aquest Grup Operatiu. És molt necessari que un projecte amb tal envergadura i gran projecció, compte amb uns bons principis. El desenvolupament sostenible i les bones pràctiques ambientals en l’agricultura és un d’aquests valors que es pretén fomentar amb aquest projecte. 

Igualment, és primordial que es produïsca un transvasament de la informació que es genere i una bona difusió d’aquesta, des del punt de vista de divulgació tècnica. 

Fomentar la comunicació interna, sinergies i experiències de cooperació entre els diferents agents que participen en el desenvolupament del projecte és un altre dels pilars fonamentals d’aquest treball, alhora que s’ofereixen diferents òptiques d’un mateix estudi, ja que s’adapten a cadascun dels implicats en aquesta. 

Es tracta per tant d’una manera de conjuminar una sèrie de valors des del punt de vista  econòmic, científic, agronòmic i ambiental que ajuden i donen suport a tot el projecte que s’està desenvolupant.

logos ue
20190020007412 – Inversión total 377.741,86€.
Financiación UE: 80%.
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
Entidad Gestión Ayuda FEADER y Nacional
logos footer pie