Skip to content Skip to footer

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

ASAJA MÁLAGA www.asajamalaga.com

El cultiu de l’alvocat a la província de Màlaga ocupa 6.200 hectàrees amb una producció d’unes 46.000 Tm i facturacions anuals que superen els 110 milions d’euros. La província de Màlaga té una gran diversitat encara que l’alvocat des que va iniciar la seua marxa en els anys huitanta, s’ha implantat a la província per les seues característiques geogràfiques i temperatures òptimes per al desenvolupament del seu cultiu. Per això és un cultiu molt vinculat a l’àmbit del treball diari d’ASAJA Màlaga de formació i informació a l’agricultor, més de 8.000 agricultors es dediquen a aquest cultiu. 

AVA ASAJA www.avaasaja.org

El cultiu de l’alvocat està en auge a la Comunitat Valenciana, molts dels nous productors d’alvocat estan vinculats a l’Associació Valenciana d’Agricultors. Des d’AVA s’estan realitzant multitud de jornades tècniques i pràctiques sobre aqueix cultiu. Donat el gran interés que existeix, es considera la possibilitat de crear a mig/llarg termini una organització de productors d’alvocat portant la iniciativa de la mateixa AVA ASAJA.

IHSM LA MAYORA https://www.ihsm.uma-csic.es/

L’Institut d’Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània La Majora, té una àmplia experiència des de la seua fundació fa més de 50 anys, en investigacions amb cultius fruiters subtropicals. És un centre d’investigació de lideratge internacional en l’àmbit de la fruticultura subtropical, el desenvolupament d’aquesta mena de cultius en la costa mediterrània andalusa ha anat de la mà d’aquest centre d’investigació. Manté col·leccions de germoplasma úniques en tota Europa de cultius subtropicals i actua com a oficina d’examen de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals per al registre de noves varietats i porta empelts d’alvocat, chirimoyo i mango a través de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals. Compta amb una estació experimental de 50 has de les que, aproximadament 22 estan plantades amb fruiteres subtropicals i d’elles 13 són d’alvocat, la qual cosa permet realitzar assajos variats en camp.

ASAJA CÁDIZ http://www.asajacadiz.org/

Asaja Cadis és la associació agrària més important de la província, que es constitueix sense ànim
de lucre i inspirada en principis democràtics. En l’actualitat, compta amb prop de 2.000 socis i té com a principal puntal la professionalitat dels seus tècnics que ofereixen el millor de si mateixos per a ajudar als agricultors i ramaders en la seua labor diària. En el Camp de Gibraltar i en totes les zones
agràries de la província que climatològicament ho permeten, s’està expandint el cultiu de l’alvocat. Es tracta per tant d’una zona de gran implantació del cultiu. 

ICIA www.icia.es

Situa el seu treball de recerca a la disposició del sector agrícola, amb la finalitat de transferir coneixements i tecnologies orientades al desenvolupament sostenible dels sistemes agrícoles que fan case conservació del medi ambient i la biodiversitat. El seu treball obri noves vies cap a la innovació en els processos de producció que milloren la qualitat i la competitivitat en el sector i garantir la seguretat Alimentària. Amb aquests objectius en ment, ICIA és una referència nacional i internacional en l’àrea de la investigació agrícola, treballant en una varietat de projectes centrats en la producció de plantes en zones subtropicals, plagues de plantes i control de malalties, la preservació de la flora autòctona i eficiència dels recursos en els recursos i matèries primeres.

IVIA www.ivia.gva.es

Establit en 1968 i és la institució líder per a la investigació agrícola en l’est d’Espanya. IVIA integra set centres d’investigació: Genòmica, Citricultura i Producció de Cultius, Agricultura Sostenible, Tecnologia postcollita, Tecnologia Ramaderia, protecció de les plantes i Agroengineering.

RUCHEY  https://ruchey.es/

Empresa que naix en 1928 amb un objectiu que contínua sent el mateix hui dia: Oferir els millors productes, oferir productes autèntics.
Actualment, en la Cooperativa Agrícola Callosa de’n Sarrià continua creixent i, de manera contínua, s’adapten a les noves necessitats dels clients. Per això els seus esforços estan dirigits a la qualitat, la innovació i l’excel·lència. Tot això, forma part del saber fer de l’equip humà, persones compromeses i motivades per a fer realitat la seua raó de ser: els nostres clients.

Coordinació Gil María Campos Alabau

ARAKUA https://arakua.org/

Agent d’Innovació i Coordinador dels projectes del GO d’Innovació de l’Alvocat i del GO d’Agricultura de Precisió en Regadiu i Fertilització de Cítrics. Enginyer Agrònom per la UPV i MBA en innovació i lideratge pel MIT, amb més de 20 anys d’experiència en projectes a Amèrica, Àsia, Europa i Àfrica. Actualment també treballa com Project Manager, Consultor i Coach per a EIT RIS, EIT Climate KIC, l’Ajuntament de València, la Universitat Pontifícia de Cometes, Innsomnia i altres empreses i institucions. 

Amb la col·laboració de

SYNGENTA https://www.syngenta.es/

Syngenta és una de les principals empreses biotecnològiques del món, amb més de 28.000 empleats en més de 90 països que ofereixen solucions a mesura de les necessitats individuals dels agricultors de tot el món i que treballen sota un mateix propòsit:

 Amb l’agricultor com a element fonamental d’aquesta cadena, Syngenta, treballa per a aconseguir que aconseguisquen una sostenibilitat rendible i competitiva associada a un respecte i cura del medi ambient. D’aquesta forma contribuïm a la creixent demanda mundial d’aliments sans i de màxima qualitat.

  • A nivell mundial som l’única companyia del sector agribusiness que compta amb una oferta que integra solucions eficaces en protecció de cultius i producció de llavors.

Amb la col·laboració de

REGABER https://regaber.com/

Regaber ofereix solucions completes de reg, des dels equips de filtració, regulació hidràulica i emissors de reg, fins a les més avançades solucions de control, automatització, monitoratge i gestió del reg i la fertirrigació dels cultius.

  • Regaber va ser constituïda en 1980. Des de llavors ha anat creixent i acumulant experiència en l’àmbit del reg professional. En aquest temps ha introduït i consolidat noves tecnologies de reg,sent en l’actualitat una de les empreses espanyoles de referència en tecnologia de reg.
  • El reg és un dels actius més importants en un cultiu, per això, la missió de Regaber és treballar per un reg més eficient i productiu, adaptant-se a les necessitats específiques de cada cultiu, tipus de terreny i instal·lació i oferint eines d’ajuda a la presa de decisió que faciliten el treball i augmenten la rendibilitat de cada explotació.

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

ASAJA MÁLAGA www.asajamalaga.com

El cultiu de l’alvocat a la província de Màlaga ocupa 6.200 hectàrees amb una producció d’unes 46.000 Tm i facturacions anuals que superen els 110 milions d’euros. La província de Màlaga té una gran diversitat encara que l’alvocat des que va iniciar la seua marxa en els anys huitanta, s’ha implantat a la província per les seues característiques geogràfiques i temperatures òptimes per al desenvolupament del seu cultiu. Per això és un cultiu molt vinculat a l’àmbit del treball diari d’ASAJA Màlaga de formació i informació a l’agricultor, més de 8.000 agricultors es dediquen a aquest cultiu. 

AVA ASAJA www.avaasaja.org

El cultiu de l’alvocat està en auge a la Comunitat Valenciana, molts dels nous productors d’alvocat estan vinculats a l’Associació Valenciana d’Agricultors. Des d’AVA s’estan realitzant multitud de jornades tècniques i pràctiques sobre aqueix cultiu. Donat el gran interés que existeix, es considera la possibilitat de crear a mig/llarg termini una organització de productors d’alvocat portant la iniciativa de la mateixa AVA ASAJA.

IHSM LA MAYORA https://www.ihsm.uma-csic.es/

L’Institut d’Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània La Majora, té una àmplia experiència des de la seua fundació fa més de 50 anys, en investigacions amb cultius fruiters subtropicals. És un centre d’investigació de lideratge internacional en l’àmbit de la fruticultura subtropical, el desenvolupament d’aquesta mena de cultius en la costa mediterrània andalusa ha anat de la mà d’aquest centre d’investigació. Manté col·leccions de germoplasma úniques en tota Europa de cultius subtropicals i actua com a oficina d’examen de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals per al registre de noves varietats i porta empelts d’alvocat, chirimoyo i mango a través de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals. Compta amb una estació experimental de 50 has de les que, aproximadament 22 estan plantades amb fruiteres subtropicals i d’elles 13 són d’alvocat, la qual cosa permet realitzar assajos variats en camp.

ASAJA CÁDIZ http://www.asajacadiz.org/

Asaja Cadis és la associació agrària més important de la província, que es constitueix sense ànim
de lucre i inspirada en principis democràtics. En l’actualitat, compta amb prop de 2.000 socis i té com a principal puntal la professionalitat dels seus tècnics que ofereixen el millor de si mateixos per a ajudar als agricultors i ramaders en la seua labor diària. En el Camp de Gibraltar i en totes les zones
agràries de la província que climatològicament ho permeten, s’està expandint el cultiu de l’alvocat. Es tracta per tant d’una zona de gran implantació del cultiu. 

ICIA www.icia.es

Situa el seu treball de recerca a la disposició del sector agrícola, amb la finalitat de transferir coneixements i tecnologies orientades al desenvolupament sostenible dels sistemes agrícoles que fan case conservació del medi ambient i la biodiversitat. El seu treball obri noves vies cap a la innovació en els processos de producció que milloren la qualitat i la competitivitat en el sector i garantir la seguretat Alimentària. Amb aquests objectius en ment, ICIA és una referència nacional i internacional en l’àrea de la investigació agrícola, treballant en una varietat de projectes centrats en la producció de plantes en zones subtropicals, plagues de plantes i control de malalties, la preservació de la flora autòctona i eficiència dels recursos en els recursos i matèries primeres.

IVIA www.ivia.gva.es

Establit en 1968 i és la institució líder per a la investigació agrícola en l’est d’Espanya. IVIA integra set centres d’investigació: Genòmica, Citricultura i Producció de Cultius, Agricultura Sostenible, Tecnologia postcollita, Tecnologia Ramaderia, protecció de les plantes i Agroengineering.

RUCHEY  https://ruchey.es/

Empresa que naix en 1928 amb un objectiu que contínua sent el mateix hui dia: Oferir els millors productes, oferir productes autèntics.
Actualment, en la Cooperativa Agrícola Callosa de’n Sarrià continua creixent i, de manera contínua, s’adapten a les noves necessitats dels clients. Per això els seus esforços estan dirigits a la qualitat, la innovació i l’excel·lència. Tot això, forma part del saber fer de l’equip humà, persones compromeses i motivades per a fer realitat la seua raó de ser: els nostres clients.

Coordinació Gil María Campos Alabau

ARAKUA https://arakua.org/

Agent d’Innovació i Coordinador dels projectes del GO d’Innovació de l’Alvocat i del GO d’Agricultura de Precisió en Regadiu i Fertilització de Cítrics. Enginyer Agrònom per la UPV i MBA en innovació i lideratge pel MIT, amb més de 20 anys d’experiència en projectes a Amèrica, Àsia, Europa i Àfrica. Actualment també treballa com Project Manager, Consultor i Coach per a EIT RIS, EIT Climate KIC, l’Ajuntament de València, la Universitat Pontifícia de Cometes, Innsomnia i altres empreses i institucions. 

Amb la col·laboració de

SYNGENTA https://www.syngenta.es/

Syngenta és una de les principals empreses biotecnològiques del món, amb més de 28.000 empleats en més de 90 països que ofereixen solucions a mesura de les necessitats individuals dels agricultors de tot el món i que treballen sota un mateix propòsit:

 Amb l’agricultor com a element fonamental d’aquesta cadena, Syngenta, treballa per a aconseguir que aconseguisquen una sostenibilitat rendible i competitiva associada a un respecte i cura del medi ambient. D’aquesta forma contribuïm a la creixent demanda mundial d’aliments sans i de màxima qualitat.

  • A nivell mundial som l’única companyia del sector agribusiness que compta amb una oferta que integra solucions eficaces en protecció de cultius i producció de llavors.

Amb la col·laboració de

REGABER https://regaber.com/

Regaber ofereix solucions completes de reg, des dels equips de filtració, regulació hidràulica i emissors de reg, fins a les més avançades solucions de control, automatització, monitoratge i gestió del reg i la fertirrigació dels cultius.

  • Regaber va ser constituïda en 1980. Des de llavors ha anat creixent i acumulant experiència en l’àmbit del reg professional. En aquest temps ha introduït i consolidat noves tecnologies de reg,sent en l’actualitat una de les empreses espanyoles de referència en tecnologia de reg.
  • El reg és un dels actius més importants en un cultiu, per això, la missió de Regaber és treballar per un reg més eficient i productiu, adaptant-se a les necessitats específiques de cada cultiu, tipus de terreny i instal·lació i oferint eines d’ajuda a la presa de decisió que faciliten el treball i augmenten la rendibilitat de cada explotació.
logos ue
20190020007412 – Inversión total 377.741,86€.
Financiación UE: 80%.
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
Entidad Gestión Ayuda FEADER y Nacional
logos footer pie