Skip to content Skip to footer

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors de diferents perfils, com ara agricultors, ramaders, *selvicultores, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d’I+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense finalitats de lucre, entre altres, s’associen per a aconseguir una innovació a fi de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb l’enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

Un equip capitanejat per *ASAJA Màlaga, i que compta amb *ASAJA Cadis, *AVA *ASAJA i La Majora, i que té com a objectiu treballar de manera conjunta en les comunitats d’Andalusia i València, per a augmentar sensiblement la productivitat de l’alvocat, afavorint l’expansió correcta del cultiu en noves àrees, transferint la tecnologia relativa a tècniques de cultiu, material vegetal i control biològic i convertint a Espanya en el primer subministrador europeu d’alvocat de qualitat i de producció sostenible amb una baixa petjada de carboni.

INNOVACIÓ DE L'ALVOCAT

Proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del PNDR

(Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020). (https://ec.europa.eu/agriculture/index_es)

Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors de diferents perfils, com ara agricultors, ramaders, *selvicultores, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d’I+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense finalitats de lucre, entre altres, s’associen per a aconseguir una innovació a fi de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb l’enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

Un equip capitanejat per *ASAJA Màlaga, i que compta amb *ASAJA Cadis, *AVA *ASAJA i La Majora, i que té com a objectiu treballar de manera conjunta en les comunitats d’Andalusia i València, per a augmentar sensiblement la productivitat de l’alvocat, afavorint l’expansió correcta del cultiu en noves àrees, transferint la tecnologia relativa a tècniques de cultiu, material vegetal i control biològic i convertint a Espanya en el primer subministrador europeu d’alvocat de qualitat i de producció sostenible amb una baixa petjada de carboni.

logos ue
20190020007412 – Inversión total 377.741,86€.
Financiación UE: 80%.
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
Entidad Gestión Ayuda FEADER y Nacional
logos footer pie